Begeistring over ny grafisk profil

Det kom mange lovord til Bruno Oldani, NTNUs designer, da Kollegiet behandlet prinsippene for grafisk profil i sitt siste møte. I samarbeid med Informasjonsavdelingen har Oldani kommet langt i arbeidet med å forme NTNUs visuelle profil. Under behandlingen i Kollegiet utviklet det seg en livlig spørsmåls- og diskusjonsrunde med Oldani. Mange brukte uttrykk som frodighet, mangfold og funksjonalitet, og det ble uttrykt tilfredshet med at de nye malene for brev, notat, fax m.v. vil bli mer praktiske å bruke.


Dugnad om NTNUs profil på Informasjonsdirektørens kontor: Fra venstre Bruno Oldani, Kari Bjerve Wold, NTNU-info, Sissel Viken og Cecilie Voss fra Studio Oldani, Kåre Kongsnes, NTNU-info og Janne Kolberg, SINTEF.
FOTO: JENS SØRAA

De fleste som har hatt innvendinger mot malene har pekt på at "hodet" på dokumentene tar for stor plass (Se f.eks. innlegg fra Anne Søvik på debattsiden). I de nye malene er bl.a. dette synspunktet tatt hensyn til.

Det ble understreket at det nå gjelder å komme raskt videre med en fullstendig profilhåndbok, slik at den individuelle kreativiteten rundt om på universitetet kan kanaliseres mot et fastere formspråk, og slik at helhetspreget ikke utvannes. Det blir Informasjonsavdelingens ansvar å være rådgiver for alle med skapertrang.

Noen av originalarbeidene fra Oldani ble utstilt utenfor styrerommet. Etter at tilrådingen var vedtatt, kom det spontanoppfordringer fra flere av styremedlemmene om at "dette må flere se". Utstillingen blir derfor sendt rundt til flere steder så snart som mulig. Fram til 15. mai er utstillingen satt opp i gaterommet i Elektrobygget på Gløshaugen, deretter går den videre til Dragvoll, Lade, Rosenborg, Medisinsk teknisk senter og Vitenskapsmuseet.

Meldinger i Dagens Universitet vil gi nærmere beskjed om tid og sted.

KK

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:26:19 1996-05-02