Unikt kildemateriale gitt til biblioteket

Et stort arkivskap fylt med brev og dokumenter om det som skjedde på NTH under siste krig, ble nylig overlevert til Universitetsbiblioteket (Tidligere NTUB).


Boka om NTH under krigen, som ble trykket i 2000 eks., er fortsatt til salgs hos Tapir.

Det historisk verdifulle materialet er samlet inn gjennom en årrekke av komiteen som i fjor utga boka "Holdningskamp og motstandsvilje - NTH under krigen 1940-45". Arkivskapet inneholder blant annet 300 brev hvor personer som var ansatt eller studerte ved høgskolen på den tiden forteller om sine opplevelser. Alle slags opplevelser, fra dramatisk illegalt arbeid til muntre episoder i dagliglivet på Gløshaugen, er her samlet. I tillegg finnes det en mengde offisielle dokumenter. Erik Martin Johanssen i bokkomiteen opplyser at materialet vil være tilgjengelig på bestemte vilkår, bl.a. til forskning og historiegranskning. Interesserte kan henvende seg til univ.bibliotekar Hans A.Selberg. Biblioteket har også formelt overtatt forfatterrettighetene til boka. Samtidig har bokkomiteen gitt 10.000 kroner av sine royalties til prosjektet med å få reist en statue av "Studenten i Den gamle stad".

Stoffet til boka om NTH under krigen ble samlet inn av en gruppe veteraner fra motstandsarbeidet som ønsket å fjerne et rykte om at høgskolen skulle ha vært spesielt tysk- og NS-vennlig under krigen. Ryktet oppstod blant annet som følge av at NTH i en periode under krigen hadde en rektor som viste dårlig dømmekraft. En professor ble også statsråd hos Quisling. Men den store majoritet sviktet ikke og boka viser at høgskolen var et veritabelt motstandsrede. Hele 66 personer med tilknytning til NTH ble drept under krigen. 177 ansatte og studenter ble arrestert. Disse vil nå trolig også bli hedret med en egen NTH-monter i hjemmefrontmuseet i Erkebispegården.

JAN ERIK KAARØ

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:35:18 1996-04-24