Steinan studentby knyttes til NTNUs datanett

Tirsdag ble det undertegnet en avtale om datatilknytning for NTNU-studenter som bor i Steinan studentby. Avtalen ble inngått mellom IT-avdelingen ved NTNU og Studentsamskipnaden i Trondheims (SiT) boligdivisjon.

Den nye linjen fører til at nærmere 500 beboere på Steinan gratis via sine pcer vil få tilgang til de samme tjenester som de finner på datamaskinene på NTNUs datasaler. Dette omfatter blant annet elektronisk post, bibliotekets søkesystem, internettet og programvare til faglig bruk. Etter planen skal Steinan studentby være oppkoblet innen 1. september.

En undersøkelse har vist at nærmere 70 prosent av studentene ved NTNU har egen pc. En høyhastighets oppkobling gir pc-brukerne mange nye muligheter. Studentene får utvidet tilgang til databaser og kunnskapskilder lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Nettoppkoblingen åpner også muligheter for å samarbeide over datanettet med andre studenter og forskere over hele verden.

Steinan er ikke den første studentby i Norge som blir koblet opp til et lærested, men det er første gang dette gjøres med så mange potensielle brukere og med et så stort tjenestetilbud. Hvis det viser seg at prosjektet gir positive effekter, er grunnlaget lagt for å gi tilsvarende tilbud til studentene i de andre studentbyene, samt til studenter som har bolig hos private i Trondheim. SiT selv eier og leier ut over 3000 studentboliger i Trondheim.

For å undersøke effektene av nett-tilkoblingen, skal det gjennomføres en spørreundersøkelse om hvordan datatilbudet virker på bomiljø og studiesituasjon.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:27:50 1996-04-24