Slutter å få lønn...

Professor dr. h.c. Jens Glad Balchen har fratrådt sitt embete som professor ved NTNU etter oppnådd aldersgrense.

- Det betyr ikke at han slutter å jobbe, men at han slutter å motta lønn, beroliget instituttledelsen ved teknisk kybernetikk, under en mottakelse i Rådssalen som markerte hans siste ordinære arbeidsdag fredag 19. april. Venner og kolleger benyttet anledningen til å takke Balchen for det han har betydd i miljøet i over 40 år.

Hedersgjesten ble omtalt som en person med stort hjerte, sterk personlighet, usedvanlig stor personlig integritet og utstyrt med en enorm arbeidskapasitet. Han har vært et oppkomme av idéer og har vært med å skapt industriarbeidsplasser i 1000-vis. Balchen ble utdannet ved sterkstrømslinjen 1949 og ble ansatt ved NTH i 1951.


Kreativitet og nytenkning har alltid kjennetegnet Balchens arbeid. Men det var kanskje ikke akkurat slik den legendariske professoren forsøkte å dressere fisk?
TEGNER: BRYNJAR AUNE

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:37:08 1996-04-24