Rektorinnsettelse

Mandag 6. mai innsettes professor Emil Spjøtvoll som ny rektor ved NTNU i Hovedbygningens aula. I tillegg til overrekkelse av rektorkjedet blir det taler og musikalske innslag. Høytideligheten avsluttes med mottakelse i Rådssalen.

NTNUs siste verneinspektør

Få kjenner de forskjellige arbeidsmiljøene og bygningene på Gløshaugen så godt som Tore Jørgensen. I 20 år arbeidet han som verneinspektør ved NTH og hadde, sammen med de lokale verneombudene, ansvar bl.a. for befaring på arbeidsplassene, forebyggende miljø- og sikkerhetstiltak og registrering/oppfølging av skader og ulykker. Verneinspektøren hadde også ansvar for velferdstiltak.

1. april ble verneinspektørfunksjonen ved NTNU nedlagt og erstattet med Internkontroll. HMS-seksjonen har nå det overordnede ansvaret for miljø og sikkerhetsarbeidet og er også rette instans for skademeldinger og kopi av befaringsskjemaer.

bilde: (kommer)
HEDRET: Under en hyggelig sammenkomst ved HMS-seksjonen ble Tore Jørgensen hedret for 20 års innsats som verneinspektør. Vernesjef Tone Alhaug Helde takket veteranen med gode ord, blomster og gaver.

Trondheimsstudenter inn i NSU

Statsvitenskapsstudent Hilde W. Wibe og pedagogikkstudent Lars Salvesen er valgt inn i Arbeidsutvalget i NSU sentralt. Wibe er valgt til nestleder. Arbeidsutvalget består i alt av fem personer inkl. leder.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:33:02 1996-04-24