IT og læring

NTNU-konferansen om utdanning og læring som ble avviklet på Gløshaugen 19. - 21. april ser ut til å ha befestet seg som nasjonalt treffsted for sentrale aktører innen IT og skole/undervisning. Drøyt 400 deltakere var forhåndspåmeldt, antallet er i overkant av fjorårets konferanse. Kirke-, kultur- og forskningsdepartementet var solid representert med statsråd Reidar Sandal i spissen. Lærere og skoleledere var i flertall på deltakerlista og vitner om at konferansen har truffet den viktigste målgruppen. Neste konferanse er allerede berammet til mai 1997.


Prosjektleder Tore Jørgensen og statsråd Reidar Sandal fant mye å snakke om under læringskonferansen på Gløshaugen. Ett av temaene var fjernundervisningens betydning for livslang læring.
FOTO: KJETIL JAKOBSEN

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:38:31 1996-04-24