"Hvite flekker" på formidlingskartet

NTNU har spesielle medier for populærvitenskapelig formidling av forskningsresultater fra områdene teknologi /naturvitenskap og medisin (GEMINI) og arkeologi (SPOR), men ikke fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Til en viss grad har Universitetsavisa drevet formidling fra disse områdene, men har for mange andre oppgaver til å kunne drive et fullgodt formidlingsarbeid.

Foreløpig er fremstår altså den samfunnsvitenskapelige og humanistiske forskningen (S/H) som "hvite flekker" på NTNUs populærvitenskapelige formidlingskart. Det skal vi i Informasjonsavdelingen selvsagt forsøke å gjøre noe med, men hvordan?

Noen har foreslått å utvide GEMINI til også å omfatte S/H-forskning. GEMINI er imidlertid et samarbeidsprosjekt med SINTEF. Hittil har Stiftelsen nødig villet være med på noe som rokker ved GEMINIs innarbeidede målgruppe og profil. Likevel kan det kanskje være en mulighet å lage egne S/H -utgaver av GEMINI, såfremt man kan få SINTEF med på dette.

En annen mulighet er at Universitetsavisa eller Dagens Universitet tilføres ressurser til å drive formidling, eventuelt i form av bilag a la "Dagens Forskning".

Det de fleste ser ut til å være enige om, er at våre egne medier hovedsakelig er "mellomstasjoner" for formidling av popularisert forskning til massemediene. Det er også stor intern enighet om at vi må forsøke å unngå at det føyes nye og ressurskrevende medier til NTNUs mediejungel.

En tredje mulighet er derfor at det avsettes ressurser til å lete stoff i S/H-miljøet som er egnet for fremstilling i massemedia, og at dette stoffet tipses direkte til mediene, uten intern mellomstasjon. Ulempen er at stoffet da blir lite synlig internt i NTNU.

I løpet av våren vil Informasjonsavdelingen ta stilling til hvordan problemet med formidling av S/H-forskning ved NTNU skal løses. Før den tid vil gjerne høre din mening om saken.

ATLE KJÆRVIK

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:02:22 1996-04-18