Kvinner viser vei

Kvinner Viser Vei er en ideell stiftelse, som har som formål å synliggjøre de kunnskaper og verdier kvinner står for innen alle samfunnsområder, samt arbeide for at andelen kvinner i beslutnings- og påvirkningsposisjoner i samfunnet øker. Dette gjøres blant annet ved å arrangere landsdekkende messer og seminarer annet hvert år. Neste Kvinne Viser Vei-messe skal arrangeres i Nidarøhallen i april 1997 og planleggingen er i full gang. Arrangørene arbeider med en foreløpig seminarliste som omfatter temaer om Forskning og utdanning, Ledelse og arbeid, Kultur og Mot år 2000.

Cand. mag.

Kollegiet har besluttet å nedlegge den generelle cand. mag,-graden med virkning fra 31. desember 1996. I en overgangsordning kan studenter som er registrert ved NTNU i høstsemesteret 1996 eller tidligere få utskrevet en generell cand.mag,-grad frem til og med høstsemesteret 1999.

TV-konsesjon

NTNU er tildelt konsesjon til å etablere og drive bakkesendt undervisningsfjernsyn i Sør-Trøndelag, men har fått avslag for Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Avgjørelsen kan ankes.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:38:01 1996-04-18