Tid for sykkel - og hjelm

NTNU har mange verdifulle hoder, men ingen å miste! Derfor har alle ansatte denne uka fått tilsendt tilbud om kjøp av en sykkelhjelm, samt den nye brosjyren "Sykle sikkert", som er utarbeidet i fellesskap av Helsetjenesten ved Studentsamskipnaden og politiet.


Hjelmen tilbyes både i voksen- og barne-størrelser.
FOTO: JENS SØRAA

Hjelmen i spesiell NTNU-design ble offisielt lansert onsdag morgen, under en "sykkelvett"-aksjon som politiet gjennomførte på Gløshaugen. Tilsammen ti politifolk deltok. Syklister uten hjelm ble stoppet og fikk utdelt en brosjyre samt en vennlig oppfordring om å bruke hjelm. Førstemann som prøvekjørte den nye hjelmen var påtroppende rektor Emil Spjøtvoll. Til daglig foretrekker nok han å spasere fremfor å sykle til jobben, men likefullt støtter han helhjertet opp om alle tiltak som kan bedre sikkerheten for ansatte og studenter.

Fersk statistikk fra Regionsykehuset viser at det årlig er ca. 600 syklister i Trondheimsområdet som skader seg så alvorlig at de må oppsøke sykehuset. Dessverre er også NTNU'ere representert i denne statistikken. Mange av sykehusbesøkene kunne vært unngått hvis syklistene hadde brukt hjelm.

NTNU-hjelmen er utviklet etter en idé fra informasjonsavdelingen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Tapir, som vil ta seg av salget. NTNU-hjelmen er et helnorsk produkt, laget av Frøya-bedriften BeWi Produkter AS. Den er godkjent etter de siste europeiske sikkerhetskrav, blant annet av det svenske Provningsverket. For NTNU er sykkelhjelmen et non-profit produkt. Hjelmen er den første av en rekke nye profilartikler for NTNU som nå er under planlegging.

Vi gjør oppmerksom på en uklarhet i tilbudsskrivet som ble sendt til alle ansatte. Voksen-hjelmen Saturnus tilbyes i to størrelser: Medium (53-58) og Large (57-63).

JAN ERIK KAARØ

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:30:45 1996-04-18