D.U. beklager

I Dagens Universitet 28. mars kom vi i skade for å skrive at professor Georg G. Peteri har sluttet ved Historisk institutt. Instituttet har gjort oss oppmerksom på at dette ikke er tilfelle. Oversikten over nyansettelser og fratredelser bygger på ajourførte lister fra regnskapsavdelingen men kan av diverse årsaker likevel inneholde feil. Redaksjonen beklager mistaket.

Vitnemål

Følgende vitnemål ble utstedt ved UNIT/AVH høsten 1995: 14 doktorgrader fordelt på seks Dr.polit., sju Dr.scient., én Mag.art. 117 embetseksamener av høgre grad fordelt på 47 Cand.philol., 55 Cand polit., 15 Cand.scient. Av embetseksamener av lavere grad var det 60 ved Historisk-filosofisk, 63 Samfunnsvitenskapelig, 23 Matematisk-naturvitenskapelig og 16 generelle.

Regnefeil under rektorvalget


Fintellingen av stemmene fra rektorvalget 11. april.
FOTO: SYNNØVE RESSEM

Under grovopptellingen utover kveldstimene etter valget, så det en stund ut til at det ville bli omvalg. Ledende rektor kandidat Spjøtvoll ledet ikke nok; valgreglene tilsier nemlig at vinneren må ha minst 50% av stemmene.

Senere på kvelden oppdaget man at det var begått en regnefeil.

- En valgteknisk tellefeil, forklarer førsteamanuensis Per Roar Andenæs, formann i Valgstyret. Årsaken lå i at ett tall var summert to ganger. Da denne feilen var ryddet av veien var det klart at Emil Spjøtvoll var NTNUs nye rektor.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:34:50 1996-04-18