Rådgiver for funksjonshemmede

NTNU vil opprette en egen stilling som rådgiver for funksjonshemmede studenter.

Bakgrunnen er at studieadministrasjonene ved Gløshaugen og Dragvoll har hatt stor pågang fra funksjonshemmede studenter de siste årene. Rundt 400 studenter ved NTNU har behov for spesiell tilrettelegging av studisituasjonen på grunn av funksjonshemming. De senere årene har det vært en økning i antall studenter med såkalte tunge funksjonshemminger, som for eksempel bevegelseshemminger og syns- hørselhemminger, som krever omfattende oppfølging. Det er også et økende behov for å bedre kompetansen om forskjellige typer funksjonshemminger, for eksempel dysleksi, for å sikre god og rettferdig behandling av studenter med denne diagnosen.

Rådgiverens arbeidsoppgave er i første rekke å tilrettelegge studiesituasjonen. Målet er at funksjonshemmede skal få en studiehverdag som, så langt råd er, ikke er vanskeligere enn for funksjonsfriske studenter.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:05:48 1996-04-18