Slutt på ventelister i psykologstudiet

For første gang på flere år er det mulig å ta opp psykologstudenter utenom ventelister. Dermed er et av hovedmålene for å etablere profesjonsstudiet ved NTNU nådd.


Profesjonsstudiet i psykologi er fortsatt i oppbyggingsfasen, også når det gjelder undervisningsrom. Tre laboratorier er under oppbygging. F.v. Marianne Skår, Kåre Arthur Sivertsen, Hege Renee Welde og Tore Romundstad.
FOTO: SYNNØVE RESSEM

Nye opptaksregler for profesjonsutdanningen i psykologi er underveis, og NTNU blir først ute med å ta dem i bruk. Etter de nye reglene skal ordningen med ventelister opphøre og inntaket skal gå direkte på karakterberegninger. Til nå har opptakskriteriet vært laud i psykologi grunnfag. Søkere som ikke har kommet inn ved første forsøk har blitt satt på venteliste og tatt opp etter ansiennitet. Siden starten i januar 1995 har NTNU hatt tre opptak på grunnlag av ventelistene til universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Nå er "pliktinntaket" unnagjort og nye studenter kan søke direkte, for første gang siden 1993.

Mye har skjedd ved Psykologisk institutt på Lade siden sommeren 1994, da Stortinget vedtok å etablere profesjonsutdanning i psykologi i Trondheim. Bare et snaut halvår etterpå, i januar 1995, ble studiet offisielt åpnet og det første studentkullet var igang. Mye måtte ordnes på kort tid, og en stor del av undervisningskreftene måtte leies inn utenfra.

- På grunn av tidkrevende ansettelsesprosedyrer vil det være et betydelig etterslep av ubesatte stillinger i lang tid fremover, forteller førstekonsulent Tore Romundstad. De ledige stillingene omfatter både professorer og 1. amanuenser.

Et annet hovedproblem har vært plassmangel, som toppet seg til en akutt krise i fjor høst. Årsaken var rekordstor påmelding til psykologi grunnfag. Dette problemet ble løst ved å leie midlertidige undervisninglokaler, blant annet ved Kinosentret. Romundstad forteller at det arbeides intenst, både med å skaffe nok lokaler og tilrettelegge dem for spesielle undervisningsformål. For profesjonsutdanningen er tre spesialinnredede laboratorier under oppbygging. I nær fremtid starter også byggingen av tre klinikker, som skal være ferdig våren 1997. Da skal første studentkull igang med siste del av studiet, som er klinisk psykologi med veiledet opplæring i pasientbehandling.

Den totale lengden på profesjonsstudiet skal være seks år, inkludert forkurset. Dette har ført til en ombygging av psykologi grunnfag. Faget er nå delt opp i fem emner som til sammen utgjør 20 vekttall. Opptaksgrunnlaget for profesjonsstudiet består nå av 15 vekttall i psykologi grunnfag pluss Ex.phil. NTNU er foreløpig alene om denne modellen. Til høsten foreligger også en ny studieplan, som ifølge Romundstad bærer preg av nytenkning både når det gjelder faginnhold og undervisning.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:15:58:11 1996-04-18