De nominerte kandidater til Kollegiet og Kollegierådet

Nominerte til Kollegiet:

Fra det vitenskapelig ansatte personalet:
Mari-Ann Einarsrud, førsteamanuensis, Inst. for uorganisk kjemi
Kari Melby, forskningsleder, Senter for kvinneforskning
Torgeir Moan, professor, ved Marine konstruksjoner
Hanna Mustaparta, professor, Zoologisk institutt
Finn Müller, førsteamanuensis Inst. for økonomi
Bente Rasmussen, førsteamanuensis Inst. for sosiologi og statsvitenskap
Erling Rohde, førsteamanuensis Inst. for form og farge
Asbjørn Rolstadås, professor Inst. for produksjon og kvalitetsteknikk
Knut Lyng Sandvik, professor Inst. for geologi og bergteknikk
Hallvard Ødegaard, professor, Vassbygging

(Asbjørn Rolstadås og Hallvard Ødegaard ønsker ikke å stille)

Fra det teknisk/ administrative personalet:
Kristin Dæhli, økonomiavdelingen
Sissel Fjelnset, sosialt arbeid
Otto Frengen, Zoologisk avdeling
Anne M. Kajander, konsulent, Matematiske fag
Jørgen Midtlyng, konsulent, MN-fakultetet
Jon Inge Resell, Studieavd.
Kirsti Schei, avd.leder, sekreteriatet

Nominerte til Kollegierådet:

Fra det vitenskapelig ansatte personalet:
Helge Brattebø, professor, Senter for miljø og utvikling
Mari-Ann Einarsrud, førsteamanuensis, Inst. for uorganisk kjemi
Liv Fiksdal, førsteamanuensis, vassbygging
Kari Hag, førsteamanuensis, matematiske fag
Anne G. Hestnes, professor, Inst. for bygningsteknologi
Karin-Helen Hognestad, førstebibliotekar, Univ.biblioteket
Kristian Lien, professor, Inst. for kjemiteknikk
Lisa Lorentzen, professor, matematiske fag
Geir Moe, professor, Inst. for konstruksjonsteknikk
Hanna Mustaparta, professor, Zoologisk institutt
Steinar Nordal, professor, Inst. for geoteknikk
Asbjørn Rolstadås, professor, Inst. for produksjons- og kvalitetsteknikk
Sigurd Skogestad, professor, Inst. for kjemisteknikk
Einar Johan Aas, professor, Inst. for fysikalsk elektronikk

Fra det teknisk/administrative personalet:
Irene By, konsulent, Inst. for Berg- , petroleum- og metallurgi
Eli W. Dalsegg, konsulent, Studieadministrasjonen
Reidun E. Gjerde, konsulent, Inst. for fysikalsk elektronikk
Tone Heide, vernesjef, Miljø- og forvaltningsutvalget
Anne Kojedal, førstekonsulent, Personalavdelingen
Geir Lunde, avd.ingeniør, Drifts- og vedlikeholdsavd.
Gaute Ovesen, konsulent, fak. for arkitektur
Tove Strand, førstekonsulent, Studieadministrasjonen
Sturla Søpstad, forskningsteknikker, Inst. for elkraftteknikk

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:13:23 1996-04-18