Nett-utvalg nedsatt

Hvordan kan NTNU best utnytte internettet og andre nye, elektroniske informasjonskanaler? Hvem skal ha ansvaret for universitetets web-satsing og hvilke ressurser kreves?

Dette er noen av spørsmålene som et nytt utvalg skal forsøke å finne svar på. "Styringsgruppen for NTNU's satsing på elektronisk informasjon" ble oppnevnt av universitetsdirektøren 18.mars og skal avgi rapport innen 15.juni.

Så langt har utvalget rukket å holde ett møte. Mye arbeid venter de ti medlemmene som på noen korte måneder skal gjennomgå et område hvor aktiviteten nærmest har eksplodert i løpet av det siste året. Mange ser med interesse frem til utvalgets forslag, fordi dagens situasjon ved NTNU er uoversiktelig. Mange aktører produserer digital informasjon, men det mangler klare retningslinjer for innhold, strukturering, ansvarsforhold og kvalitetssikring. F.eks. finnes det nå offisiell NTNU-informasjon spredt på omlag tretti vertsmaskiner spredt over hele universitetet, med hver sine uformelle "redaktører". Etterhvert som ansatte og studenter i stadig større grad har tatt i bruk elektroniske informasjonssystemer, er det imidlertid også vokst frem krav om kjøreregler.

Styringsgruppen, som skal ha en strategisk og rådgivende funksjon, ledes av førsteamanuensis Julie Feilberg ved Inst. for anvendt språkvitenskap. På det første møtet var professor Tor G. Syvertsen invitert til å snakke om utfordringene som venter i vår elektroniske fremtid. Styringsgruppen har følgende medlemmer:
Ingeborg Sølvberg, professor II ved Inst. for informatikk, gruppeleder SINTEF DELAB
Kjell Bratbergsengen, professor IDT og dekanus Fakultet for elektro- og datateknikk
Åge Søsveen, fakultetsdirektør, Fakultet for maskinteknikk.
Anne J. Stalsberg, Førsteam. og prodekanus ved Vitenskapsmuseet
Julie Feilberg, førsteam. ved Inst. for anvendt språkvitenskap og leder for multimedielaboratoriet, Dragvoll
Stein O. Johansen, Avdelingsleder Universitetsbiblioteket
Finn Erik Munkvold, IT-sjef Studentsamskipnaden
Stig Ole Johnsen, IT-sjef NTNU
Kåre Kongsnes, Info.sjef NTNU
Jan Tore Gjendem, Førstekons. Studieavdelingen
Sekretær er førstekonsulent Jan Erik Kaarø ved info.avdelingen

Vi vet det ikke, men antar at utvalgets navn forplikter. Tør vi anta at den ferdige rapporten blir overlevert universitetsdirektøren i form av en URL-adresse på en gul memo-lapp?

JAN ERIK KAARØ

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:27:52 1996-04-18