Kronikk:
Kampen om søkerne


For å vinne kampen om søkerne må vi forhindre intern krangling og negativ medieomtale. Fremtidig rekruttering er avhengig av et godt samarbeid og sterk vilje til å trekke i samme retning, skriver JANNE ODDAKER, førstekonsulent ved Studieavdelingen, seksjon for plan og utvikling.

Uten studenter blir det ikke noe universitet. Men studenter kommer ikke lenger av seg selv, og kampen om de beste studentene blir stadig hardere. NTNU har i løpet av dette semesteret gjennomført en rekke tiltak som har hatt som formål å informere utdanningssøkende ungdom om studietilbudet ved universitetet. Noen av virkemidlene som har vært tatt i bruk i rekrutteringsarbeidet har vakt sterke reaksjoner hos enkelte ansatte ved NTNU. Arbeidsgruppen bak brosjyren med mottoet "Prøv å bli den du er" ble blant annet mistenkt for å ha hentet inspirasjon fra den tyske stumfilmstjernen og filmregissøren Leni Riefenstahls dokumentarfilm fra nazistenes partidag i Nürnberg i 1934. Dette ga kjærkomment stoff til Adresseavisens kultursider noen dager i februar. Markeds-undersøkelsen som Norfakta utførte for NTNU viste imidlertid at målgruppen (ungdom mellom 16 og 20 år) syntes generelt at brosjyren var meget bra. Nær halvparten av de spurte fikk også lyst til å starte studier ved NTNU etter å ha lest brosjyren. Dette viser bare hvor forskjellig et budskap kan oppfattes ut fra hvilket ståsted mottakeren befinner seg.


Flere busslaster med ungdommer fra videregående skoler i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal kom til Åpen Dag på NTNU onsdag 27. mars. Bildet er fra en omvisning på Marintek, med førsteamanuensis Bjørn Sortland som guide.
FOTO: ADRESSEAVISEN/STEIN FJESME

Brosjyren "Prøv å bli den du er" ble etterfulgt av en handlingsplan for rekruttering for dette semesteret. På bakgrunn av denne planen ble syv forskjellige prosjekter med en økonomisk ramme på tilsammen 2,3 millioner kroner vedtatt. Prosjektene omfattet gratis grønt telefonnummer med studieinformasjon, internett-profilering av studiene, kinokampanje, utdanningsmesse i Trondheim, åpen dag ved universitetet og skiarrangementer på Oppdal.

1. mai avsluttes det siste prosjektet: Landsomfattende konkurranser innen oppgaveløsning, plakatdesign og essays for elever i den videregående skolen. Disse prosjektene kom i tillegg til det ordinære arbeidet Studieavdelingen vanligvis utfører på dette området. De "frie fakultetene" ble dessuten tildelt en million kroner for å sørge for at studietilbud som faller utenfor det teknisk-naturvitenskapelige begrepet skulle få anledning til å profilere seg særskilt.

Arbeidstempoet har vært høyt og engasjementet stort både ved Studieavdelingen, Informasjonsavdelingen og fakultetene. Fristen for å søke om opptak til høgskoler og universiteter var 15. april. Snart får vi søkertallene fra Samordnet opptak som vil vise hvor mange ungdommer som ønsker å investere sin tid og lånte penger ved NTNU. At søknadsfristen er passert, betyr slett ikke at vi kan puste lettet ut og betrakte jobben som gjort. Tvert i mot. Rekrutteringsarbeidet dette semesteret må evalueres grundig. Evalueringen må ta for seg hvert enkelt prosjekt, men den må også omfatte en vurdering av hvilket totalinntrykk av NTNU vår målgruppe sitter igjen med. Siden årsskiftet har det vært gitt nærmest frie tøyler for alle som har ønsket å profilere sitt eget fagmiljø. Signalene fra NTNU til omverdenen har vært svært forskjellige både i form og innhold. Hvordan har dette påvirket ungdoms holdninger til det nye universitetet, og har de tilegnet seg den kunnskapen om NTNU som vi har ønsket å nå frem med?

Det er på tide å løfte blikket fremover. Vi skal ta med oss de erfaringene vi har gjort oss dette semesteret for å bruke dem i det videre arbeidet. NTNU trenger nå å få satt ned på papiret hvilke konkrete mål vi skal jobbe mot, både på kort og på lang sikt. Det må også defineres spesielle satsingsområder, og vi må ha en aktiv diskusjon om hvilke virkemidler som er akseptable å ta i bruk i våre anstrengelser for å skaffe universitetet flest mulig gode søkere. Det er viktig at alle fagmiljøer tar del i denne diskusjonen, og at det skapes en felles forståelse for målet med rekrutteringsvirksomheten. Forhåpentligvis vil en slik prosess bidra til å forhindre intern krangling og negativ medieomtale. For å vinne kampen om søkerne i fremtiden trenger NTNU et godt samarbeid mellom fakultetene, Studieavdelingen og Informasjonsavdelingen - og en sterk vilje til å trekke i samme retning.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:38:47 1996-04-18