Jubilanter

70 år
Jens Glad Balchen, professor ved Inst. for teknisk kybernetikk, den 20. april.

65 år
Per Odd Grindvold, sjåfør ved Park- og transportseksjonen, den 18. april.
Sigrid Johanne Gustafson, arkivleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, den 19. april.

60 år
Birgit Gjellan, konsulent ved Det medisinske fakultet, den 24. april.
Bjørn Trøen Johnsen, avd.ing., Fak. for kjemi og kjemiteknikk

50 år
Solfrid Aarnes Bergsmyr, førstesekretær, Fak. for fysikk og matematikk, den 21. april

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:35:56 1996-04-18