Grafisk profil

"God design er helhetspreg over mangfoldet". Dette er motto for forslaget til grafisk profil for NTNU som Bruno Oldani har utarbeidet, og som Kollegiet skal behandle 24.4.


FOTO: BRUNO OLDANI

Det er hovedprinsipper og de første delene til en profilhandbok som nå legges fram. Rammene for bruken av de grunnleggende elementene, det vil si logo, typografi og farger, trekkes opp. Det er laget standardutgaver av "signaturer", det vil si måter å skrive universitetsnavnet på. Det er også laget nye maler for brev, faks, notater m. v.

Det er i stor grad tatt hensyn til mange av de reaksjonene som kom inn på de første straksløsningene. Ved årsskiftet var det ikke særlig rom for fintenking.

Prinsippene for nye vitnemål og diplomer legges også fram sammen med bl. a. forslag til utforming av doktorgradsarbeider. Og så har vi fått omslag til ny telefonkatalog. Avhengig av hvilke signaler Kollegiet gir, kommer arbeidet nå til å bli ført videre.

KK

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:22:27 1996-04-18