Fysikkstudent på gründerkurs

En komplett forretningsplan for et PC-kort som kan overføre data fra tekst-tv til PC. Dette var utfordringen som møtte fysikkstudent Johnny Kristoffersen (23), deltaker på Inst. for organisasjons- og arbeidslivsfags Iverksetterseminar like før påske.


I løpet av fem intense kursdager var fysikkstudent Johnny Kristoffersen med å lage forretningsplan for et PC-kort som skal lanseres på markedet til høsten.
FOTO: SYNNØVE RESSEM

Johnny er tredjeårsstudent ved Inst. for fysikk og matematiske fag og har tatt Iverksetterseminaret som et delfag i bedriftsetablering. Kurskonseptet går ut på å bistå idéskapere og bedrifter med kompetanse på innovasjonsprosesser, og har i så måte ingen forbindelse med det fagfeltet Johnny har valgt å spesialisere seg i.

- Men en sivilingeniør i fysikk er som poteten, han kan brukes i mange sammenhenger, sier tredjeårsstudenten. Han forteller at han har allsidige interesser, og at den store drømmen er å etablere sitt eget firma. I den forbindelse er Iverksetterseminaret nyttig å ha med seg. Seminaret gir forøvrig uttelling som teknologifagenes minste fagenhet på åtte belastningstimer, og omfatter både en teoretisk og praktisk del.

I løpet av noen hektiske kursdager var Johnny med på å lage en forretningsplan for et produkt som sannsynligvis kommer på markedet til høsten. Planen inneholder alt fra markedsundersøkelser og utviklingsplan til budsjett og analyser av lønnsomhet og risiko. Deltakerne jobbet i team, som besto av bedriftsrepresentanter, studenter, arbeidssøkende ingeniører og økonomer samt personell fra NTNU og SINTEF.

Johnnys gruppe konsentrerte seg om Trondheimsbedriften Stimo produktutvikling, som er totalleverandør innen EDB. Bedriften har utviklet et PC-kort som kan overføre børsinformasjon fra tekst-TV til PC. Konseptet gjør det mulig å overvåke børsnoteringene nasjonalt og internasjonalt, minst like effektivt og langt billigere enn via Internet.

SR

Skaper nye jobber og arbeidsplasser

Iverksetterseminar har vært arrangert flere ganger årlig siden 1982 og er utviklet ved Inst. for organisasjons- og arbeidslivsfag. Hensikten med seminarene er å bearbeide forretningsidéer og utarbeide komplette forretningsplaner for nyetablerere og etablerte bedrifter. Seminaret ble siste gang avviklet i mars og var spesielt innrettet på fylkesrettet nyskaping. I alt deltok fire bedrifter, innenfor bransjene elektro/data, trebearbeiding, data- og oppmåling av avfallshåndtering.

Til nå har over 100 bedrifter og nyetablerere vært med. Deltakelsen har resultert i realisering av mange produktidéer og etablering av et 40-talls nye småbedrifter. Det er også eksempler på at seminarene har gitt jobber til arbeidssøkende ingeniører og økonomer.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:25:05 1996-04-18