Fritt etter Pamela

Mange gode tanker ble tenkt under rektorvalgkampen. En del av dem kom på trykk både her og der og ble dessuten utlagt på Internet. Følgende tankekorn satte fantasien i sving hos D.U.-redaksjonen og er sakset fra rektorkandidat Arne B. Johansen:


TEGNING: STURE LIAN OLSEN

" NTNU-metoden for å skape entusiasme må være å sette opp tydelige og utfordrende plakater på veggen slik at medarbeiderne ser samme tekst og kan spørre seg selv om dette er noe for dem. Rektor skal bruke mye av sin tid til å klistre plakater, peke og lytte på svar. Tydelige plakater er ikke overgrep mot den frie tanke og mot idékraften hos den enkelte. Like lite som kompasset ødelegger fjellvandrerens frihet, mister NTNU-medarbeideren sin frihet ved at hun vet det er rektors forslag hun tar avstand fra."

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:31:41 1996-04-18