Færre professorer til utlandet

Stadig færre professorer ved teknologiutdanningen søker stipend for å ta friår i utlandet.

- Årsaken er en drastisk nedskjæring av størrelsen på stipendiene, forteller Per Kristian Larsen, leder av forskningskomiteen for teknologiutdanningen. - Dette går særlig hardt utover yngre forskere, som ofte har etableringskostnader og er avhengig av to lønninger for å klare sine økonomiske forpliktelser. Konsekvensen er at NTNUs ingeniørutdanning taper terreng, både nasjonalt og internasjonalt, fremhever Larsen.

Han minner om at NTH la stor vekt på internasjonalt samarbeid innen undervisning og forskning, og at utsendelse av amanuenser og professorer på "sabattsår" i utlandet var et effektivt virkemiddel i den forbindelse. NTH hadde omlag 450 professorer og amanuenser. Det var alltid en målsetting om at 65 av dem skulle ha opphold ved et utenlandsk universitet. Nå er stipendiesøknaden ned på 28.

Hovedoppgavene ved utenlandsoppholdet var å profilere NTH, være med å styrke det internasjonale kontaktnettet samt å bringe hjem nyttige impulser utenfra. Larsen minner også om at tidligere var mange av forskerne utdannet i utlandet. De som begynner i forskerstillinger i dag er stort sett utdannet ved NTH.

- Dermed har de ekstra stor nytte av å dra på arbeids- og studieopphold i utlandet, fremhever Larsen.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:15:59:45 1996-04-18