Eksterne kollegierepresentanter

Kollegiets to representanter og to vararepresentanter innvelges av Departementet på bakgrunn av to forslagslister fra NTNU og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Innleveringsfristen utgikk 15. april.

NTNUs representantliste ser slik ut:
Kari Blegen, rådmann på Gjøvik
Dag Flaa, adm.dir. Hydro aluminium
Arent M. Henriksen, ordfører i Bjugn
Anne Karin Sveinall, informasjonsdirektør i Fokus bank

Fra SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE er disse personene foreslått:
Arent M Henriksen, ordfører i Bjugn
Anne Karin Sveinall, informasjonsdirektør i Fokus bank
Jon Aass, direktør i Adresseavisen
Dag Flaa, adm.dir. Hydro aluminium
Karin Blegen, rådmann på Gjøvik
Anne Kathrine Parow, kultursjef Steinkjer kommune
Kari Werner Øfsti, ass.dir. NRK-Trøndelag

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:17:28 1996-04-18