Sosialantropologer kurser politiet i kulturforståelse

I slutten av april skal to antropologer fra Sosialantropologisk institutt i Trondheim holde kurs for politiet i Trondheim og på Heimdal.

- Vi skal ikke forelese for politiet i tradisjonell forstand, forteller antropolog Linda Dyrlid ved Sosialantropologisk institutt i Trondheim. Sammen med antropolog Lise Bjerkan skal hun holde et kurs skreddersydd for politiets arbeidssituasjon og hverdag.

- I kurset vil vi blant annet, fra en antropologisk synsvinkel, se nærmere på begreper som rasisme og fremmedfrykt. Vi ønsker også å sette fokus på kulturelle særtrekk og nyanser ved grupperinger politiet ofte kommer i kontakt med i sitt arbeid. På denne måten kan vi kanskje få avlivet eventuelle myter som kan versjere om andre kulturer.

Stereotypier

I samfunn som har minoritetsgrupper danner det seg lett stereotypiske forestillinger om "de andre".

- Denne effekten må man teoretisk anta også forekommer hos politiet - ikke bare hos den gjengse innbygger.

Uten informasjon og aktiv bevisstgjøring vil politiet naturligvis sitte inne med den samme kunnskapen om minoritetsgrupper, som mannen i gata.

Liten kontaktflate

- Ettersom utlendingene politiet kommer i kontakt med ofte er kriminelt belastet, er kontaktflaten politiet har til de utenlandske miljøene i Trondheim relativt ensartet. Politet kan derfor ha liten referanse til gjennomsnittet av minoritetsgruppene - som slett ikke bedriver kriminell aktivitet. En slik referanseramme har politiet automatisk til den norske delen av befolkningen som de er en del av selv, forklarer Dyrlid.

Kulturvariasjoner

- Alt fra familiestruktur til religion og ritualer, varierer fra kultur til kultur. Selv om loven er lik for alle, kan dette være viktig å ha god kjennskap til kulturvariasjoner når politiet skal håndtere forskjellige praktiske situasjoner. For eksempel kan det være et kulturelt overtramp, å henvende seg til en sønn hvis hans far er tilstede, dersom personene kommer fra en kultur hvor det å være eldst gir autoritet og fordrer respekt.

Nordmenn også irrasjonelle

Handlinger i andre kulturer kan ofte fortone seg for nordmenn som uforståelige og kanskje irrasjonelle.

- Derfor tror jeg det kan være nyttig også å trene kulturforståelse ved å kaste blikket på vår egen kultur. Det er neppe særlig forståelig for en singalesisk buddist at kristne i nattverdsritualet "drikker" jesu blod og "spiser" hans legeme. Eller, for å ta et tidsaktuelt eksempel, så kan det nok fortone seg som en undelig handling for en innvandrer fra varmere strøk at vi - etter å ha hutret oss gjennom en lang og kald vinter stormer påskefjellet for å utnytte de siste snøflekkene, sier Dyrlid.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:17:31:22 1996-04-10