Når backupsystemet svikter

Som tidligere omtalt i Dagens Universitet, fikk IT-avdelingen mandag 18. mars et diskhavari på en filserver i Teknostallen. Dette resulterte i at alle filer og endringer av filer gjort på denne serveren etter 24. januar - i utgangspunktet var gått tapt. Ekstra uheldige omstendigheter var det at backupsystemet deres samtidig også sviktet.

For å komme seg ut av denne krisesituasjonen tok IT-avdelingen kontakt med IBAS, et firma på Kongsvinger som er eksperter på å hente inn ødelagte datafiler. Den ødelagte disken ble derfor sendt nedover med flyfrakt, og 24 timer senere fikk IT-avdelingen tilbake en CD-plate med de fleste Word- og Excelfilene på.

IT-avdelingen ber oss med dette om å orientere andre potensielt trengende om denne glimrende mulighet, dersom uhellet skulle være ute. IBAS på Kongsvinger har telefonnummer 628 10 100.

Kong Olav Vs kreftforskningsfond

Fristen for å sende inn forslag på kanditater til Kong Olav Vs kreftforskningsfond er i år satt til 31. mai. Fondets formål er å fremme den norske kreftforsknings kvalitet og omfang. Ved tildeling vil det bli fokusert på en ledende skikkelse innen et sterkt kreftforskningsmiljø. Fondets grunnkapital var ved stiftelsen kr 1.000.000,-, og pristildelingene har vært på kr 500.000,- Til nå har prisene gått til Per Magne Ueland, Bergen, Terje Espevik, Trondheim, Anne-Lise Børresen, Oslo og Stein-Ove Døskeland, Bergen.

Nytt visittkort

NTNUs visittkort-tilbud er nå utvidet med en ny versjon som gir plass for noe mer tekst enn det første kortet vi presenterte i "Dagens Universitet". Visittkortet kan bestilles fra NTH-trykk både på Internett og via telefaks. Det nye visittkortet er designet av Janne Kolberg.

Begge visittkort-typene er hvite med blå logo, har plass for foto og kan leveres med både norsk og engelsk tekst (to-sidig).

Internett-adressen for bestilling er: http://fcserv.nthtrykk.unit.no. Der vil visittkortene også være avbildet, og det gis informasjon om priser, bestillings- og leveringsfrister pluss skjema som fylles ut og sendes elektronisk.

Telefaks-bestilling: Ring 9 33 02 for å få tilsendt skjema som fylles ut og returneres til faksnr. 9 32 96.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:17:45:09 1996-04-10