Fakultetsnavn

Fakultet for arkitektur og Kunstakademiet i Trondheim har blitt enige om å foreslå "Fakultet for arkitektur, plan og kunst" som navn på det nye fakultetet. Navnet er et kompromiss mellom alternativene "Fakultet for arkitektur og kunst" og "Fakultet for arkitektur".

Leonardo da Vinci

Søknadsfristen for å bli med å kjempe om potten på fem milliarder Leonardo-kroner løper snart ut. Innen 30. april må søknaden være Stewart Clark, Internasjonal avdeling, i hende.

Leonardo da Vinci-programmet er det største etterutdanningsprogrammet i Europa. Programmet gir økonomisk støtte til europeiske samarbeidsprosjekter som samsvarer med programmets målsetninger.

De som får søknaden innvilget, får omlag 2500 kroner i uka til å dekke reise og ekstrakostnader.

Søknadspapirer og søkerveiledning fås ved henvendelse til eget fakultet, eller ved å ta kontakt med Stewart Clark, Internasjonal avdeling, tlf. 73595245, e-post: stewart.clark@adm. ntnu.no

Trang økonomi

Under Dusken søker om å få 100.000 kroner i støtte fra universitetet neste år. Støtte til studentermedia har tidligere blitt gitt til studentavisa Zenter. Under Dusken ber om at denne støtten enten overføres direkte til Under Dusken, eller gis i form av annonser for universitetet.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:17:35:41 1996-04-10