Ukens sitat

Koalisjoner har som regel et lengre og et kortere ben, og fremskrittets tempo må rette seg etter det korteste.
Paul-Henri Spaak

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:17:38:58 1996-04-10