Jubilanter

65 år
Gunnar Klevjer, amanuensis, Inst. for elkraftteknikk, den 15. april

60 år
John Troset, avdelingsingeniør, Inst. for konstruksjonsteknikk, den 11. april
Tharald Tharaldsen, avdelingsingeniør, Inst. for fysikalsk kjemi, den 13. april
Ivar Rømme, ledende forskningsteknikker, Inst. for geologi og bergteknikk, den 16. april

50 år
Arild Hals, førstekonsulent, Det medisinske fakultet, den 15. april
Gudmund Skjåk-Bræk, professor II, Inst. for biotekonologi, den 16. april

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:17:46:06 1996-04-10