Om kunsten å velge medarbeidere:

"Fy fan får en kammerat..."

"...jeg har trekt mig i alt og ikke sakt noget. Flere ganger jeg spiste låg han og dreit...han har ikke kommet hjem med en rev enda...jeg trodde jeg kjente ham gåt men fy fan får en kammerat...".

Slik beklaget en overvintrende fangstmann på Svalbard seg over kompanjongen sin. Han forbannet seg også på at hvis han fikk tak i mannen som hadde anbefalt slabbedasken, så skulle han få...


Dette fangstmannsbrevet fra Spitsbergen ble funnet i en hytte på Kapp Thordsen i 1956. Det er en bitter leksjon i hvordan man ikke skal velge partner ...

SINTEF-kurset "Health Protection and Survival in the Cold" som undertegnede hadde gleden av å delta i på Svalbard i mars, inneholdt også en leksjon om hvordan man velger medarbeidere til oppdrag i ekstreme arbeidsmiljø.

I visse høve kan som kjent selv en fredelig fakultets-, avdelings- eller instituttadministrasjon utarte seg temmelig ekstremt, så lærdommen lar seg kanskje overføre?

Men en annonse etter administrativt personale vil i de fleste høve ikke se ut som denne fra The Times of London i 1907:

"Men wanted for hazardous journey. Low wages, bitter cold, long hours of complete darkness. Safe return doubtful, honour and recognition in the event of success".

Da polfareren Robert Falcon Scott valgte menn til skipet "Discovery" i 1899, så han etter menn som kunne sy, snekre, lage fiskegarn og sko samt traktere et musikkinstrument.

Philip Wales, sjefslege i US Navy, anbefalte sjøfolk til arktiske sledereiser. Det samme gjorde oppdageren Julius von Payer, som i 1872 påpekte at sjømenn i større grad enn andre hadde evnen til å opprettholde disiplin i et knipetak.

Andre oppdagelsesreisende har lagt vekt på evnen til å more og underholde andre, noe som er viktig for å holde motet oppe under både kjedelige og vanskelige omstendigheter.

Da skipet "Advance" ble utstyrt for å lete etter Sir John Franklin, som var forsvunnet under utforsking av Nordvest-passasjen, ble følgende kriterier lagt til grunn for valg av mannskap: "Single man, perfect health, considerable strength, perfect temperance, cheerfulness, ability to read and write English, prime seaman of course. Norwegian, Swedes and Danes preferred. Avoid English, Scottish and Irish. Refuse point blank French, Italian and Spaniards".

Polfareren Ernest Shackelton, kanskje en av tidenes beste ledere for arktiske ekspedisjoner, skrev at optimisme, tålmodighet, fysisk utholdenhet, idealisme og mot (i nevnte rekkefølge) var nødvendige egenskaper for en oppdagelsesreisende.

Ifølge Shackelton var de fleste modige nok, men "...Optimism nullifies disappointment...impatience means disaster, physical endurance...will not compensate for moral and temperamental qualities (optimism and patience).

Og for de gamle gutta var selvsagt kvinner utenkelige som medabeidere under farlige ekspedisjoner og i ekstreme arbeidsmiljø. De blir ikke engang nevnt. Idag vet vi kanskje bedre?

ATLE KJÆRVIK

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:17:42:27 1996-04-10