400 politifolk på kurs

- Bakgrunnen for kurset er at vi ønsker å holde vårt politikorps fritt for rasistiske holdninger og etnisk diskriminering, forteller politiavdelingssjef Bjørn Wold ved utlendingsavsnittet ved Trondheim Politikammer. Et av virkemidlene vi tar i bruk, er å holde kurs i kulturforståelse for politistaben ved kammeret.

- Som kursledere har vi leid inn to antropologer fra Sosialantropologisk institutt, Dragvoll. Kurset vil vare i to timer og holdes for alle våre 400 ansatte.

- I første omgang vil kurset holdes for etterforskere og kontorfunsjonærer ved kammeret. Til høsten vil også den uniformerte politistyrken gjennomgå det samme kurset og de førstnevnte vil gis et påbygningskurs, sier Wold.

Et signal innad

- Realistisk sett, understreker Wold, har jeg ingen tro på at et to timers kurs i kulturforståelse er alt som skal til for å holde målsettingen om et politikorps kjemisk renset for holdninger som kan føre til forskjellsbehandling av utlendinger og nordmenn. Men, kurset er i allefall et klart signal innad i politiets rekker om at det ikke tolereres adferd som ikke er i tråd med politikammerets syn, forklarer Wold.

Målsetningen om et politikorps fritt for rasistiske holdninger og etnisk diskriminering, bygger forøvrig på "Strategiplanen for 1994-97", utarbeidet av og for politiet i Trondheim.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:17:33:00 1996-04-10