Leder for Internasjonal seksjon

Hilde Skeie (39) (bildet) er blitt ny leder for Internasjonal seksjon ved NTNU. Skeie ledet Internasjonal avdeling ved Dragvoll fram til 1. januar i år og har jobbet med internasjonale studentspørsmål siden september i 1984. De første årene var hun alene om å ivareta dette arbeidsområdet ved studieadministrasjonen på AVH, men i 1990 ble virksomheten styrket med to stillinger. Skeie er Cand. philol. med hovedfag i fransk.


Internasjonal seksjon er en sammenslåing av de internasjonale avdelingene ved tidligere AVH og NTH har til sammen 15 stillinger, inkludert én ved Senter for miljø og utvikling og tre ved Norad-kontoret.

Direktørstriden

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet er nå forelagt et omfattende bakgrunnsmateriale om ansettelsesprosedyren rundt de omstridte direktørstillingene ved NTNU. Materialet ble overlevert under et møte mellom universitetsrektor Tor H. Johansen og personaldirektør Knut Veium og departementet i forrige uke. Dokumentene beskriver prosessen i detalj og er svært omfattende.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:22:18 1996-03-27