Ny bok fra Gullestad


FOTO: Thor Nielsen
Sosialantropolog Marianne Gullestad har kommet med en ny bok med tittelen "Everyday Life Philosophers". I denne forsøker hun å lese endringer i det moderne samfunnet gjennom dybdestudier av fire vidt forskjellige personers tilsynelatende hverdagslige gjøremål. Gullestad er tilknyttet Norsk senter for barneforskning.

Dristige sprell

Studieavdelingens siste sprell i årets store rekrutteringskampanje foregår i Vangslia på Oppdal førstkommende lørdag, søndag og mandag. Mange dristige prosjekter skal realiseres, og det aller dristigste er et verdensrekordforsøk, der tre personer skal hoppe på samme ski. De tre er studenter og kommer fra telamarksgruppa ved NTHI. Nåværende verdensrekord er på 24 meter og innehas av jusstudenter fra Oslo. Verdensrekordforsøket skal foregå på Vangslia palmesøndag kl 13.00.

Det vil også bli arrangert mange spennende og morsomme aktiviteter som spenner fra fallskjermhopping til godt, gammeldags gaukrenn.

Medisinsk teknologi

Program for medisinsk teknologi ved NTNU inviterer forskere, faglærere og stipendiater til seminar innen medisinsk teknologi torsdag 25. april. Seminaret er også myntet på andre interesserte fra sykehussektor og universitet, samt offentlige myndigheter og næringsliv. Medisinsk teknologi er et omfattende fagområde hvor forskningsmiljøene i Trondheim har en betydelig aktivitet. Her inngår medisinsk bioteknologi, medisinsk fysikk, biomedisinsk teknikk og medisinsk informatikk.

Målsettingen med seminaret er å gi en presentasjon av den pågående forskningsaktiviteteten innen fagfeltet, samtidig som nøkkelpersoner fra universitetsledelsen, sykehussektoren, forskningsrådet, næringslivet samt fra Program for medisinsk teknologi ved NTNU vil diskutere den medisinsk-teknologiske rolle i det nye NTNU.

Under seminaret vil Stiftelsen Forskningspris i medisinsk teknologi i Trondheim dele ut en forskningspris på kroner 30.000,-. Prisen ble innstiftet i 1994 og deles ut for første gang i år.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:37:49 1996-03-27