Orakelstøtte for ansatte

Usikker på hvilken vei du setter inn disketten, eller problemer med komplisert programmering?

Dataspørsmål av ymse slag kan rettes mot den sentrale orakeltjenesten ved NTNU.

Ikke alle er klar over det, men den sentrale orakeltjenesten for NTNU driver med brukerstøtte for hele universitetet, ikke bare for studenter men også for ansatte ved NTNU og SINTEF. Den sentrale orakeltjenesten holder til på Gløshaugen i sentralbygg 2, 2. etg. Kontortiden er fra klokken 10 til 16 på hverdager, men her treffer man ofte folk på kveldstid også.

Pr. nett kan oraklene nås på http://www.stud.unit.no/orakel/ eller e-mail-adressen: orakel@stud.ntnu.no, eller de kan nås på telefonnummer (735)9 30 04.

Tjenesten har også lokale underavdelinger ved de forskjellige delene av universitetet som f.eks. på Lade og Dragvoll. Ikke alle de lokale avdelinger driver like utstrakt brukerstøtte som den sentrale orakeltjenesten. De lokale oraklene gir hovedsaklig hjelp rettet mot de konkrete programmene som ligger på maskinparken på studentsalene.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:43:06 1996-03-27