Kaffe på internett

Å ha én kaffetrakter fordelt på mange kaffedrikkere kan by på flere problemer. Ved Cambridge University Computer Lab. løste man ett av dem; en gruppe forskere og studenter satt spredt rundt i en bygning. Bomturene hadde blitt mange da noen tørste kaffesjeler fikk idéen å montere opp et kamera med fokus på trakteren. Kameraet ble programmert til å ta ett bilde i minuttet og så legge statusrapporten ut som en side på Internett.


Internettfoto av den trojanske kaffetrakter

Idéen ble etterhvert kjent langt utenfor universitetet og tiltrakk seg turister til Cambridge som ønsket å se på kaffemaskinen som sto i "The Trojan Room". Så gjenstår det å se om NTNU-ansatte i samme traurige kaffesituasjon tenner på idéen og ser seg råd til å øremerke data- og fotoutstyr til dette formål. Den som ønsker å lese mer om fenomenet, kan slå opp på internett-adressen;
http://www.cl.cam.ac.uk./coffee/coffee.html

(LOOP, STUDMAC MEDLEMSMAGASIN)

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:34:41 1996-03-27