Jubilanter

65 år
Bjarne Spilsberg, førstekonsulent, Eiendomskontoret, den 2. april

60 år
Norvald Nesse, Professor ved Inst. for kjemiteknikk, den 4. april
Roald Husevåg, amanuensis ved Inst. for bygg- og anleggsteknikk, den 6.
april Birgit Cold, professor ved Inst. for byggekunst, den 8. april

55 år
Håkon Hanebrekke, førsteamanuensis ved Inst. for teleteknikk, den 30. mars
Arnfinn Sjøli, førstekonsulent ved Driftsavdelingen Dragvoll, den 31. mars
Knut Jørgen Eriksen, konsulent ved Økonomiavdelingen, den 4. april
Kari Hag, førsteamanuensis ved Matematiske fag, den 4. april
Helge Hoff, forskningstekniker ved Inst. for fysikalsk elektronikk, den 4. april

50 år
Liv Hungnes, avdelingsbiblotekar ved Universitetsbiblioteket, 1. april
Einar Melvold, forskningstekniker ved Inst. for metallurgi, den 1. april
Ragnheidur Karlsdottir, amanuensis, ved Inst. for pedagogikk, den 3. april
Thorleif Sverre Holthe, professor II ved Inst. for zoologi, den 6. april
Bjørn Nygreen, professor, Inst. for økonomi, den 7. april
Ingrid Aukrust, avdelingsleder, HF-fak. den 9. april
Marianne Gullestad, forsker ved Senter for barneforskning, den 28. mars

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:41:11 1996-03-27