Fratredelser

Oversikten over nyansettelser og fratredelser bygger på ajourførte lister fra regnskapsavdelingen. På grunn av treghet i systemet, forsinket innrapportering fra avdelingene o.l. tar vi forbehold om at det kan forekomme feil.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:39:10 1996-03-27