Rektorvalget

Det skal avholdes presentasjonsmøte med innkomne forslag på kandidater til rektorvalget:
Onsdag 10. april 1996 i Storsalen, på Studentersamfundet kl. 14.00

Presentasjonsmøte med innkomne forslag på kandidater til Prorektor, Kollegium og Kollegieråd:
Torsdag 18. april 1996 i Storsalen, Studentersamfundet kl. 14.00

Busser settes opp med avgang fra
- Dragvoll (Rundkjøringen) kl.13.40
- Lade (Hovedinngangen) via Rosenborg kl.13.30

Vel møtt.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:07:05 1996-03-27