Rekordstor utferdstrang blant studenter

Interessen for teknologiutdanningens stipendieordning for utenlandsstudier er rekordstor. Blant 263 søkere er 170 plukket ut, og majoriteten skal til EU-land.


NTNU sender flere utvekslingsstudenter til utlandet, enn vi selv mottar. Det har imidlertid vært gjort forsøk på å rette opp denne skjevheten. Her orienterer Arne Asphjell ved Internasjonal avdeling en gruppe amerikanske studenter i varme Texas om beutiful, snowy Trondheim.

Tilbudet er en videreføring fra NTH og gjelder for fjerdeårs- og diplomstudenter. Stipendiestørrelsen er på 15.000 for fjerdeårsstudenter og 9.000 for diplomstudenter. Ordningen ble opprettet i 1988 og ble finansiert dels over NTH-budsjettet, dels av EU-midler og sponsormidler fra næringslivet. Hensikten er å gi ingeniørstudentene internasjonal erfaring. Målsettingen har vært å sende ut 20 prosent fra hvert årskull. Med årets rekordsøkning og tildeling er antallet nærmere 15 prosent.

- Utvelgelsen skjer på bakgrunn av karakterer og personlige intervjuer, forteller Arne Asphjell, tidligere leder av Internasjonal avdeling ved NTH.

- Søknadsfristen for studieåret 1996-97 var 26. februar, og de siste intervjuene ble foretatt i begynnelsen av denne uken. I intervjuet legges det vekt på alt fra motivasjon og sosiale ferdigheter til personlig engasjement for internasjonale spørsmål. Utvelgelsen er vanskelig, og vi hadde klart flere kvalifiserte søkere enn det var midler, sier Asphjell.


De unge NTNU-studentene Jørn Schumann t.v. fra Hamar og Anders Nohre fra Moss var var blant dem som i fjor fikk stipend for å studere i utlandet. Her er de fotografert ved University of Texas at Austin i fjor høst. Begge tok siste del av siv.ing.studiet i USA.
FOTOS: JAN ERIK KAARØ

Stipendiatene fordeler seg over hele verden, men de amerikanske universitetene ser ut til å være mest populære. Til sammen drar 46 studenter dit og fordeler seg over mange universiteter, bl.a. UC Berkeley, Stanford og MIT. Fire drar til Japan, tre til Nepal, én til Argentina, sju til Afrika og 13 til Australia og New Zealand. Resten fordeler seg over Europeiske land. Her ser Tyskland ut til å være det mest populære reisemålet, men mange velger også Frankrike, Storbritania og Nederland.

- For første gang har også de frie studiene fått midler til reisestipend i år. Stipendiene som skal deles ut til hovedfagsstudenter, er nettopp blitt utlyst og har søknadsfrist over påske, opplyser leder for Internasjonal seksjon, Hilde Skeie.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:14:31 1996-03-27