Synspunkt

Lange dager, korte netter

Denne avisa går i trykken nøyaktig eitt år etter at Odelstingsrepresentantane gjorde sitt historiske vedtak om NTNU.

Seint på kveld, mens klokka tikka mot midnatt 21. mars, vedtok eit fleirtal på 43 representantar, at universitetet skulle ny-organiserast. 32 representantar gjekk mot. Spørsmålet blei i realiteten avgjort den kvelden.

Det var ein merkedag, og såpass spesiell at dei fleste ved universitetet kjem i hug kor dei var og kva dei gjorde akkurat den kvelden. Eit historisk tidspunkt altså, som nesten, men ikkje heilt, kan måle seg med dagen da "Oddvar brakk staven". Unntatt i media.

I riksmedia - og blant folk flest - var det få som fekk bakoversveis etter Odelstingsvedtaket den natta for eit år sia. Heller ikkje i akademiske miljø nasjonalt og internasjonalt er NTNU eit stort tema. Men internt har vi hatt lange dagar og korte netter i året som har gått. Det har grodd fram idéar, planar og tiltak. Det blir spennande å gjere opp status neste gong kalederen viser 21. mars.

Kåre Kongsnes
ansv. red.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:14:05:33 1996-03-21