NTNU i fremmedspråklig sammenheng

Kollegiet har stadfestet følgende fremmedspråklige betegnelser på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i samsvar med forslagene fra Utenriksdepartementet:

Engelsk:
Norwegian University of Science and Technology

Fransk:
Université des sciences et techniques de Norvège

Tysk:
Norwegische Technisch-Naturwissenschaftliche Universität

På nynorsk heter universitetet: Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet.

Forkortelsen NTNU brukes både i norsk og fremmedspråklig sammenheng.

Vitenskapsmuseet

Departementet har bestemt at VM skal organiseres som enhet med eget styre, og med vitenskapelig personale knyttet til samlings- og formidlingsvirksomhetene. Departementet forutsetter at normal praksis i staten følges, med at alle universitetets tilsettingsforhold knyttes til NTNU, men slik at tilsatte kan ha arbeidsplass ved en eller flere lokale enheter.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:42:17 1996-03-21