Tverrfaglig VR

Institutt for datateknikk og telematikk har søkt Norges forskningsråd om midler til å bygge opp et Virtual Reality-laboratorium ved NTNU, forteller amanuensis Torbjørn Hallgren. Laboratoriet vil være tilgjengelig for alle institutter ved universitetet som vil benytte VR-teknologi i undervisning og forskning.

- I denne teknologien ligger det store anvendelsesmuligheter også for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, forteller Hallgren. - VR kan for eksempel benyttes som et supplement til historieundervisning ved å vise rekonstruerte historiske hendelser virtuelt. I fag som psykologi kan man tenke seg VR-teknologi benyttet i behandlingen av fobier. Dette kan være noe for professor Götestam, smiler Hallgren.


VR-laboratorium på NTNU i nær framtid? I så fall kan man tenke seg at fobier kan kureres ved hjelp av datateknologi.

ILL.: "SPIDERWIRE" AV SHANNON STONE, COMPUTER GRAPHICS ANNUAL CONFERENCE SERIES 1995

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:48:17 1996-03-27