Stor IT-konferanse i Trondheim

Den 19. - 21. april arrangeres en omfattende konferanse i Trondheim over temaet; nye utdannings- og læreformer ved bruk av informasjonsteknologi. Konferansen har som fokus 'læring i nettverk', og legger like mye vekt på viktigheten av det mellommenneskelige nettverk som på teknisk kommunikasjon som internett og videokonferanser.

Konferansen består blant annet av plenumsinnlegg, en rekke kursenheter og en utstilling. Plenumsinnleggene vil ta for seg de politiske perspektiver i dagens utvikling og vår evne til å tolke den store mengden informasjon vi utsettes for i informasjonssamfunnet. Vi presenterer noen av bidragsyterne: Statsråd Sandal vil fokusere på utdanningspolitikk i lys av endringene i dagens samfunn og den tekniske utvikling. Rektor Jakobsens innlegg vil dreie seg om NTNU som redskap for utvikling av bedre læring i skolen og arbeidslivet. Ordfører Wiseths foredrag er kalt "Trondheim i nettverk".

Konferansen er satt sammen av 36 kursenheter, hver på 3 timer. En del av disse kursenheter går parallelt. Her kan man lære om bruk av internett, om hvordan man kan ta i bruk elektronisk verktøy i undervisning, om "virtual reality" i pedagogisk perspektiv og om informasjonsteknologi brukt i fag som historie, norsk og fysikk. En kursenhet informerer om EU-programmene Leonardo og Sokrates, om hva man kan få støtte til og hvordan man skriver søknader til disse prosjektene.

Konferansen har også en utstilling hvor universitet, samarbeidspartnere og utstillere presenterer metoder og utstyr. Temaer for utstillingen er blant annet de fremtidige bibliotektjenester, videokonferanser og bildetelefon, multimediaprogram og litteratur. Sistnevnte tema ivaretar bøkene som den viktigste kilden for læring.

Konferansen har også sørget for sosiale aktiviteter, blant annet konsert med Arve Tellefsen og Trondheim Symfoniorkester i Olavshallen, torsdag 18. mars.

Program med påmeldingsblankett fås ved å kontakte Norsk konferanse om utdanning og læring, SEVU, 7034 Trondheim, tlf. (735) 9 52 46, e-mail: karen.b@sevu.unit.no

Deltakerpris for ansatte ved NTNU er 300 kroner ved påmelding innen 22. mars.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:05:01 1996-03-21