NTNU-ordlista

Nye tider fordrer nye ord. Her er den filologiske redningsplanken for alle som søker trygghet og nye budsjettmidler etter omorganiseringen. Listen over en-te-nu-termene bygger i hovedsak på innspill fra Karsten Jakobsen, Gudmund Hernes, Arild Underdal, Jan Brøgger, Knut H.Sørensen og Siv Stubsveen.

interdisiplinær kunnskapsgenerering
institusjonelt handlingsrom
united colors of NTNU
interfakulært samarbeid
kjærlighet uten grenser
Gudmund-kompatibelt*1
melt-down-kandidater
flerkulturelt fellesskap
polyvalent spesialisme
brakkvannsutdanning
REMA-akademikere
transparente studier
grensepenetrering
flerfoldsvitenskap
overrislingseffekt
nettverksbygging
impulsutveksling
kryssbefruktning
fagrikt fellesskap
helhetsvitenskap
displinviskositet
transdisiplinært
tverrstimulering
humantekniker
interdisiplinært
lapskausstudier
fagoppkobling
barrierevelting
tverrfaglighet
vekttallspossé
fag-prosessor
skaphumanist*2
metamorfose
overbygning
samhørighet
flerfaglighet
integrasjon
samhandle
samkvem
fellesskap
fagkarsk
samrøre
tekniora
osmose

*1 Uttrykket er foreldet. Ny versjon: Reidar-kompatibelt
*2 Uttrykk brukt om fagperson som er blitt usynlig.

Ordlista er under stadig revisjon og Siden sist tar gjerne imot tips om nye termer.

LOWELL

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:39:30 1996-03-21