NTNU-ledelsen og KUF på kollisjonskurs

Kirke-, utdannings-, og forskningsdepartementet har i brev til universitetsdirektøren bedt om at de tre direktørstillingene ved avd. for faglig utvikling og forskning, studieavdelingen og teknisk avdeling skal utlyses.

Departementet underkjenner dermed den prosessen som Kollegiet har gitt universitetsdirektøren fullmakt til å gjennomføre, og som resulterte i at de tre direktørene Jacob Hygen, Odd Lauritzen og Kjell Næsje ble ansatt.

Departementets begrunnelse er at de tre avdelingene både hadde en sentral forankring og en forankring til de to høgskoleadministrasjonene. Dermed har det skjedd en utvidelse i ansvarsområdet som betinger at lederstillingene bør lyses ut, mener departementet. Samtidig vises det til Stortingskomitéens innstilling om at NTNU har særlige utfordringer på likestillingsområdet. Departementet ber om at likestillingsaspektet vektlegges i utlysingen og den videre behandling.

- Dette brevet kom mildest talt overraskende og uten forvarsel, sier universitetsdirektør Tor H. Johansen. Onsdag reiste han og personaldirektør Knut Veium til Oslo for å forsøke å oppklare saken.

- Departementet har ikke riktig forstått bakgrunnen og lovgrunnlaget for tilsettingsprosessen, mener universitetsdirektøren. - Vi har gjennomført prosessen etter fullmakt fra Kollegiet og etter råd fra administrasjonsdepartementet og med bistand fra ekstern juridisk ekspertise. Dersom departementet skulle holde fast på sine formuleringer, må jeg be om at det kommer en utvetydig formulering som pålegger universitetsdirektøren å trekke tilbake ansettelsene av de tre. Så får departementet ta ansvaret for å forholde seg til de krav lovverket setter. Universitetet har vært meget nøye med å følge de lover og regler som gjelder for slike prosesser og har hele tiden hatt et nært samarbeid med de ansattes organisasjoner, fremhever Tor H. Johansen.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:13:12:47 1996-03-21