Jublianter

65 år
Reidar Hugsted, professor ved Inst. for bygg og anleggsteknikk, den 28. mars

55 år
Erling Sørli, avdelingsingeniør ved Inst. for kjemiteknikk, den 24. mars

50 år
Bjørg Hammer, renholdsbetjent, den 23. mars

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:31:25 1996-03-21