IT-avdelingen

Universitetsdirektøren har nedsatt et utvalg som skal utrede og komme med forslag til en fremtidig organisering av IT-avdelingen. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. mai og har følgende sammensetning:

Ass. universitetsdirektør Ole A.Brønmo, leder, professor Ingeborg Sølvberg, avdelingsleder Ingrid Aukrust, fakultetsdirektør Birger Hoggen, IT-sjef Stig Ole Johnsen, professor Per Morten Schiefloe, professor Asbjørn Rolstadås, teknisk direktør Kjell Næsje, forsker Birgitta Berglund, kontorsjef Torbjørg Breivik og student Erling Alfheim.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:07:34 1996-03-21