Hackerinnbrudd ved NTNU

Uvedkommende har vært inne på adgangsbegrensede datamaskiner på Inst. for informatikk på Lade. Ugjerningene ble begått fra andre steder i Norge, men sannsynligvis av personer fra Trondheim. Saken etterforskes nå av politiet.


Nettverksinnbrudd hos Inst. for informatikk. (Bildet er arrangert)
FOTO: KJETIL JAKOBSEN

Første innbrudd oppdaget systemansvarlig Trond Kandal i romjulen. Uvedkommede hadde brutt seg inn på Inst. for informatikk sine datamaskiner og tjuvkopiert lisensiert programvare for så å legge programvaren tilgjengelig for alle - på nettet. Dette foretagende er godt kjent i dataverdenen og går under slangbegrepet Warez. Forholdet er straffbart og ble umiddelbart meldt til politiet.

Hærverk

Inst. for informatikk reagerte med å stenge alle datamaskiner for innlogging fra andre maskiner enn fra NTNU. Dette har tydelig provosert de nysgjerrige hackerne som igangsatte virksomheter Kandal vil karakterisere som hærverk. Ved å fylle opp filsystemene ved informatikks servere sørget de for at de rettmessige brukerne enten ikke kom seg inn eller at datamaskinparken jobbet vesentlig langsommere.

Kompliserer hverdagen

For å rydde opp i ugjerningene, måtte Institutt for informatikk stenge datasystemet for en periode i januar. Dette medførte omlag én uke uten datatilgang for ansatte og studenter ved instituttet. For å øke sikkerheten er det også lagt inn en tilgangskontroll som sørger for at innlogging kun kan skje fra kjente og forhåndbestemte steder. Hærverket har på denne måten også komplisert hverdagen for brukerne av datasystemene.

Innbrudd forekommer

- Det er ikke første gangen NTNU har vært utsatt for nettverksinnbrudd, men det er heldigvis langt mellom de seriøse innbruddsforsøkene, forteller Kandal. Vesentlig oftere kan vi registrere at personer gjør enkle forsøk på å komme inn på områder de ikke har adgang til. - Dette kan ses på som en slags utfordrende lek så vidt er på den riktig siden av det lovlige, skisserer instituttstyrer for informatikk Terje Rydland. - Går man videre etter å ha knekket et passord, er det en klart straffbar handling, forklarer han og illustrerer med en velkjent passus fra Peer Gynt: Å tenke det; ønske det; ville det med, - men å gjøre det! det er noe helt annet.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:47:23 1996-03-27