HMS

Departementet har bestemt at Helse, miljø og sikkerhetsområdet skal videreføres slik at det fortsatt skjer rapportering direkte til universitetsdirektøren. Siden 1. januar i år har HMS vært underlagt personalavdelingen.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:11:33 1996-03-21