Faglig organisering

Departementet har nå vedtatt hvordan fakultetene ved NTNU skal organiseres, men avventer en innstilling fra NTNU før fakultetsnavnene blir endelig bestemt.

Den faglige organiseringen av universitetet er som følger:

Fakultet for arkitektur, planlegging og bildekunst, med følgende fagområder:

Fakultet for bygningsingeniørfag, med følgende fagområder: Fakultet for elektroteknikk, med følgende fagområder: Fakultet for geofag og petroleumsteknologi, med følgende fagområder: Fakultet for matematikk, fysikk og informatikk, med følgende fagområder: Fakultet for biologi, kjemi og kjemisk teknologi, med følgende fagområder: Fakultet for marin teknologi, med følgende fagområder: Fakultet for maskinteknologi, med følgende fagområder: Det historisk-filosofiske fakultet, med følgende fagområder: Fakultet for samfunnsvitenskap og industriell organisasjon, med følgende fagområder: Det medisinske fakultet, med følgende fagområder:

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:21:18 1996-03-21