Analfabetisme ved NTNU

De frie studiene ved NTNUannonserte sine studietilbud i Dagbladet denne uken med formål å understreke at NTNUikke er fullt så "teknisk" som navnet kan tyde på. Annonsens overskrift lød: "Friheten til å forme den utdannelsen du vil og friheten til å endre planene underveis".

En filolog fra Skjærhallen har imidlertid reagert på at de frie studiene ved NTNU har tatt seg for stor frihet når de i annonsen staver ordet og faget Statistikk med e og ikke med i. Mannen er sterkt bekymret over utviklingen ved universitetet og mener at en slik trykkfeil trekker veldig ned i helhetsbildet av en seriøs utdannings- og forskningsinstitusjon, og bærer bud om at omtrentlighet og økende analfabetisme er på vei inn også i vår akademiske elite.

Om NTNU skulle skyve skylden på reklamebyrået holder det heller ikke mål, da det uansett er NTNU som er redaksjonelt ansvarlig for annonsen, skriver filologen.

Dagens Universitet tok for orden skyld kontakt med reklamebyrået som forlengst var klar over trykkfeilene. - Trykkfeilene?? - Ja. I den videre bruken av annonsen vil både statistikk med e, philosophicum uten c, og allmenn litteraturvitenskap i ett ord - være rettet opp.

Årsaken, forklarte de, lå i at korrekturen kom etter at annonsen hadde gått i trykken.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:34:33 1996-03-21