Åpen dag 27. mars

Onsdag 27. mars er samtlige elever i videregående skole i Sør- og Nord-Trøndelag samt Møre og Romsdal invitert til Åpen Dag på NTNU.

Arrangementet omfatter alle deler av universitetet og er et ledd i den store rekrutteringskampanjen for NTNU. Det skal arrangeres demonstrasjoner, forelesninger, eksperimenter og omvisninger. Gjestene skal få alt hva hjertet og hjernen kan begjære; fra demonstrasjon av vindtunnell, til forelesning i afrikansk historie og omvisning på Kunstakademiet.

NTNU har også utlyst en landsomfattende konkurranse for elever i videregående skole. Konkurransen er tre-delt og innebærer utfordringer til all ungdom med kreative evner. Deltagerne kan enten skrive et essay, lage en plakat eller løse en utfordrende oppgave. Vinnerne kan vente seg pengepremier som vil føre til at de slipper å inngå avtaler med Lånekassa den første tiden som nye studenter ved NTNU.

Konkurransen offentliggjøres i brev til alle videregående skoler, som nå er under utsending. Oppgavene blir også tilgjengelig via NTNU's hjemmesider på Internett (http://www.ntnu.no/)

Besvarelsene i konkurransen blir bedømt av faglærere og studenter ved universitetet, i samarbeid med profesjonelle kunstnere og andre eksterne fagfolk.

Universitetet sender også studenter ut til videregående skoler over hele landet for å fortelle om studietilbudet i Trondheim. Fra de allmennvitenskapelige og frie studiene sendes det ut 27 studenter og fra sivilingeniør- og sivilarkitekt-studiet ca. 80 studenter. "Misjonærene" får dekket reiser og opphold og et symbolsk honorar for hvert foredrag de holder.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:10:01 1996-03-21