De 10 bud som bruksanvisning

Joda, også pinsevenner feirer jul som de fleste nordmenn, med presanger, juletre og sammenkomster. Men naturligvis legges stor vekt på det religiøse innholdet, forteller pastor Thor-Einar Krogh i pinsemenigheten Betel, Trondheim.

Siden 1926 har pinsevennene i Trondheim hatt sitt eget forsamlingshus i "halleluja-gaten", Prinsens gate 10. De første seks årene etter etableringen i byen, leide de lokaler. Menigheten teller 980 medlemmer og 600 tilhørige, som stort sett er medlemmenes barn. De lar seg døpe når de føler seg modne for det. Som oftest skjer det i 14-15 årsalderen, men alderen til de som er døpt i Betel i Trondheim, har variert fra 7 til 83 år.

- Jeg tror ikke min oppvekst var særlig annerledes fordi om foreldrene mine var pinsevenner. Jeg var med på på det samme som de andre barna - skole, idrett og vanlige aktiviteter, forteller Odd Arve Røed, et av medlemmene i Betel.

Da han kom i den alderen da fest og fyll ble et tilbud, valgte han imidlertid å avstå. Han visste selvsagt at det var noe foreldrene ikke ønsket han skulle delta i.

- Men de ønsket at jeg skulle bestemme selv. Jeg tror ikke jeg hadde blitt ekskludert selv om jeg hadde gått på fest og drukket alkohol, sier han.

13 år gammel bestemte han seg for å bli kristen og lot seg døpe året etter.

Bruksanvisning

Forsamlingssalen i Betel har plass til 650. Møtevirksomheten topper seg i pinsen, da de i år hadde hele seks møter. Huset rommer også kontorer, peisestue og studio for Radio Betel. Menigheten sysselsetter om lag 12 personer. Neste år flytter pinsemenighetens bibelskole fra Heimdal til Prinsens gate.

- Vi legger vekt på en personlig tro og vi ønsker aktive medlemmer, forteller Thor-Einar Krogh.

- Har dere strenge regler for livsførselen? Kan en pinsevenn for eksempel gå på offentlig dans?

- Han kan, men de fleste gjør det ikke. De klare retningslinjene for hva vi ikke skal gjøre, er det som Bibelen kaller synd. Vi har de ti bud å holde oss til, men vi ser dem som en bruksanvisning hvordan vi best skal leve, sier pastoren i pinsemenigheten Betel, som hilser prosjektet til Karlsaune velkommen.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:20:56:36 1996-06-25